LOGOWANIE REJESTRACJA KONTAKT CENNIK INFROMACJE NUMER WKING - SZUKAJ
MOJE PUNKTY

Regulamin serwisu wking.pl

 
 

1. Definicje

 
 1. Właściciel - właściciel domeny oraz oprogramowania umieszczonego na domenie wking.pl - ActivePage.pl Robert Kobus, Wólczańska 125, 90-521 Łódź, NIP: 725-192-01-67, biuro@activepage.pl, tel. 662-185-756.
 2. Serwis - serwis wking.pl świadczący usługi pośredniczenia w umawianiu wizyt online przez wydanie konta oraz zapewnienie funkcji pozwalających Użytkownikowi serwisu uzupełnić własną Podstronę wking.
 3. Potencjalny użytkownik serwisu - firma lub spółka, w której imieniu osoba upoważniona wypełniła formularz na podstronie rejestracja. Nie posiada jeszcze działającego Konta w Serwisie.
 4. Użytkownik serwisu - Firma lub spółka, która uzyskała konto darmowe lub konto premium w Serwisie.
 5. Identyfikator Systemowy Użytkownika serwisu - dalej zwany ISUS - jest to kod pozwalający użyć Podstrony wking danego Użytkownika serwisu, dodany na końcu adresu url np. /wking-go?user=123123.
 6. Klient Użytkownika serwisu - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna umawiająca wizytę na i przeglądająca Podstronę wking lub Kod do umieszczenia na stronę identyfikowany dla danego Użytkownika serwisu przez ISUS.
 7. Podstrona wking - podstrona /wking-go?user=(kod ISUS) kontrolowana przez konto i panel wydany przez Serwis dla Użytkownika Serwisu.
 8. Panel Serwisu - podstrona /moj-wking gdzie Użytkownik serwisu może zarządzać Podstroną wking oraz pobrać kod do integracji ze swoją stroną internetową.
 9. Konto - ogólnie pojęte Konto darmowe lub Konot premium należące do Użytkownika serwisu.
 10. Konto darmowe - konto wydane Użytkownikowi Serwisu, który nie zostało przekształcone w konto premium po wniesieniu oplaty. Posiada ograniczenia na Podstronie wking wskazane w cenniku.
 11. Konto premium - konto przekształcone z darmowego po wpłacie kwoty określonej w cenniku z cechami wskazanymi w cenniku.
 12. Regulamin - niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z serwisu, stanowiący po jego akceptacji umowę pomiędzy stronami na świadczenie usług elektronicznych na odległość.
 13. Materiały – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, treści multimedialne, godziny pracy, dane publiczne firmy wstawione przez Użytkownika serwisu lub dodane podczas rejestracji konta.
 14. Usługa – pakiet świadczeń polegających na dostarczeniu treści cyfrowych na warunkach zawartych w Regulaminie oraz Cenniku, obejmujący Konto darmowe oraz premium oraz jego dodatkowe funkcjonalności.
 15. Opłata aktywacyjna - opłata przy pierwszym logowaniu, która wywoła aktywację Konta. Jej wysokość jest wskazana na podstronie rejestracja.
 16. Kod do umieszczenia na stronę - Serwis może być integrowany ze stroną internetową klienta za pośrednictwem dodania kody generowanego dla klietna w panelu jego Konta darmowego lub Konta premium.
 17. Wizyty - wizyty umówione przez Klienta Użytkownika serwisu na Podstronie wking należącej do Użytkownika serwisu.
 18. Cele wizyt - Docelowy punkt umawianie Wizyty, możliwy do wybrania na Podstronie wking, dodawany i modyfikowany w Panelu Serwisu.
 19. Szablony godzin - zapisane godziny pracy danego Celu Wizyty, które można następnie dodać do innego Celu wizyty lub modyfikować.
 20. Działy - Główne działy Podstrony wking, które pozawalają odszukać odpowiedni Cel Wizyty.
 

2. Postanowienia ogólne

 
 1. Konto w Serwisie można uzyskać wypełniając formularz na podstronie rejestracja.
 2. Zakres funkcjonalności Kont jest wykazana na podstronie cenniku.
 3. Korzystanie z konta darmowego w Serwisie nie wymaga żadnych opłat, jednak posiada ono ograniczenia wskazane w cenniku. Z chwilą pierwszego logowania i opłacenia Opłaty aktywacyjnej zostaje zawarta Umowa, a Potencjalny użytkownik serwisu staje się Użytkownikiem serwisu.
 4. Konto darmowe można upgradować do Konta premium co zniesie ograniczenia na Podstronie wking danego Użytkownika serwisu.
 5. Aby zmienić Konto darmowe w konto Premium wymagana jest opłata zgodna z cennikiem i wymaganiami na ile dni Użytkownik serwisu chce wykupić Konto premium. Formularz do dokonania opląty znajduje się w dziale OPŁATY i FAKTURY w Panelu Serwisu. Po dokonaniu płatności online za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl zostanie wystawiona Faktura VAT na dane podane podczas rejestracji przez Użytkownika serwisu. Faktura VAT zostanie wysłana na mail administratora konta.
 6. Umawianie wizyt na Podstronie wking danego Użytkownika serwisu przez Klienta Użytkownika serwisu wymaga uzupełnienia formularza gdzie wymagane dane to: adres e-mail oraz Imię lub Nazwa. Dane opcjonalne to: telefon oraz opis wizyty. Nie należy podać danych prywatnych lub wrażliwych. Wszystkie dane podane w tym formularzu są bezpowrotnie kasowane po upływie 3 godzin od daty umawianej wizyty.
 

3. Warunki korzystania z serwisu

 
 1. Minimalnymi wymaganiami technicznymi umożliwiającymi użytkownikowi korzystanie z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, programu służącego do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a także konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Panel Serwisu powinien być obsługiwany przez uradzenie stacjonarne jak laptop lub komputer PC.
 3. Z usług Serwisu można korzystać tylko po rejestracji na podstronie rejestracja.
 4. Kod do umieszczenia na stronę może być modyfikowany. Jednak zabronione jest kasowanie loga "wking.pl" oraz modyfikowania sposobu ładowania src w iframe. Src iframe musi być ładowane dopiero po kliknięciu prze użytkownika w przycisk, tak jak jest to zrobione w kodzie do umieszczenia na stronę przygotowanym dla danego Użytkownika serwisu w dziale Panelu Serwisu - POBIERZ KOD NA STRONĘ.
 5. Łamanie postanowień Regulaminu może doprowadzić do zablokowania Konta. Konto zostanie odblokowana dopiero, gdy wymogi regulaminu zostaną spełnione. Gdy konto jest zablokowane Podstrona wking przestaje działać i widoczny jest komunikat "Konto zablokowane". Gdy konto jest zablokowane Użytkownik serwisu nadal posiada dostęp do Panelu Serwisu, nie jest on blokowany.
 6. Użytkownik serwisu odpowiada za Materiały zawarte na Podstronie wking, która jest pod jego administracją.
 7. Właściciel nie ponosi, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności za:
  • Materiały przekazywane i publikowane przez Użytkownika serwisu lub Klienta Użytkownika serwisu; Materiały umieszczane przez Użytkownika serwisu lub Klienta Użytkownika serwisu nie są poglądami i opiniami Właściciela i Serwisu
  • utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu
  • niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych – niż Właściciel – podmiotów
  • skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień użytkownika do korzystania z Kont Serwisu
  • przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Serwisu, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji
  • szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji
  • szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu, jeżeli są one spowodowane przez osoby trzecie lub siłę wyższą
  • przez wirusy komputerowe, włamania do Konta, przejęcia Hasła przez osoby trzecie, jeśli do zdarzeń tych doszło bez winy Serwisu
  • problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Właściciela, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet
  • problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik serwisu lub Klient Użytkownika serwisu, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu
 8. Zabrania się zamieszczania przez Użytkownik serwisu Materiałów sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, moralnymi i społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu w szczególności zabrania się umieszczania Materiałów:
  • obraźliwych, zawierających wulgaryzmy, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje
  • obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.), zawierających treści rasistowskie, antysemickie, nacjonalistyczne
  • pobudzające do agresji, homofobiczne, wzywające do łamania prawa
  • naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób
  • naruszających prawa autorskie lub pokrewne
  • zawierających treści pornograficzne
  • prowokujących, napastliwych lub kontrowersyjnych, które mają na celu wywołanie kłótni
 9. Zabrania się Użytkownikowi serwisu i Klientowi Użytkownika serwisu:
  • rozsyłania niezamówionej informacji handlowej (spam) z użyciem danych z Serwisu
  • wielokrotnego wysyłania tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu
  • podszywania się pod innych
  • podawanie w formularzu adresu mail, którego nie jest się właścicielem lub realnym użytkownikiem
  • rozpowszechniania lub nakłaniania do pobierania wirusów komputerowych lub złośliwego/szkodliwego oprogramowania
  • agitacji politycznej, religijnej lub innej
 

4. Warunki rezygnacji z usług Serwisu

 
 1. Każde Konto posiada możliwości skasowania wszystkich swoich danych z baz danych Serwisu. Przycisk znajduje się w dziale Panelu Serwisu - INFORMACJE. Skasowane zostaną dane powiązane : wizyty, cele wizyt, szablony godzin, ustawienia, działy.
 2. Rezygnacja z konta premium odbywa się automatycznie po wygaśnięciu ważności konta. Po tym okresie Konto premium wróci do statusu Konto darmowe.
 3. Wszystkie umówione wizyty z danymi można skasować przez kliknięcie "usuń wizytę" w linku wysłanym po jej umówieniu.
 

5. Reklamacje

 
 1. Reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@wking.pl, pisemnie na adres Właściciela lub przez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie w zakładce wking.pl/kontakt.
 2. Reklamacje jest rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Serwis.
 3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.
 

6. Przerwy techniczne

 
 1. Możliwe przerwy techniczne planowane są na noc z niedzieli na poniedziałek między 23 a 5 rano.
 

7. Postanowienia końcowe

 
 1. W przypadku ogłoszenia głosowania nad funkcjami Serwisu każde aktywne Konto premium ma 1 głos.
 2. W przypadku skasowania konta przez Użytkownik serwisu z aktywnym statusem konta premium, nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty związany z pozostałym czasem wykupionej aktywności konta premium.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownika serwisu lub Klienta Użytkownika serwisu, a które uniemożliwiają Użytkownika serwisu lub Klienta Użytkownika serwisu poprawne korzystanie z Serwisu.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości potwierdzenia wizyty przez Klienta Użytkownika serwisu ze względu na problemy techniczne lub przesłanie maila z potwierdzeniem do działu SPAM.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.
 6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne
 7. Konto Użytkownika serwisu może zostać usunięte w skrajnych przypadkach jeśli : narusza przepisy prawa oraz/lub postanowień niniejszego Regulaminu; działa na szkodę Serwisu;
 8. Serwis zastrzega prawo do odmówienia współpracy lub wydania Konta bez podania przyczyny.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2023 r.
 
Właściciel serwisu wking.pl
ActivePage.pl Robert Kobus
Wólczańska 125
90-521 Łódź
NIP: 725-192-01-67
Nasza strona używa plików Cookies w celu ułatwienia jej używania. Polityka prywatnośći
© ActivePage.pl 2023 ActivePage.pl